Alienering och barns rättigheter

Alienering och barns rättigheter
Rättsvetenskapliga podden
Alienering och barns rättigheter

Jun 14 2024 | 00:57:41

/
Episode June 14, 2024 00:57:41

Show Notes

I detta avsnitt behandlas barnrätt och närmare bestämt fenomenet alienering eller föräldrafrämjande. Frågeställningarna som bland annat behandlas i avsnittet: Vad är alienering? Vilka av barnens rättigheter blir aktuella? Avsnittets gäster är specialsakkunniga och domare Nina Immonen från Domstolsverket och universitetslektor och forskare i socialpsykologi Anna Henning från Soc & Kom. Ulrika Krook specialiserad jurist och universitetslärare leder diskussionen. För tekniken står Mats Söderman.  Avsnittet spelades in i början av maj 2024.

Other Episodes