#8: Styrs socialt arbete av lagstiftning som arbetsgivaren behöver känna till och vad är personlig budget?

#8: Styrs socialt arbete av lagstiftning som arbetsgivaren behöver känna till och vad är personlig budget?
Rättsvetenskapliga podden
#8: Styrs socialt arbete av lagstiftning som arbetsgivaren behöver känna till och vad är personlig budget?

May 04 2022 | 00:52:54

/
Episode 8 May 04, 2022 00:52:54

Show Notes

Finns det lagar och etiska regler inom det sociala arbetet? Varför har vi brist på socialarbetare? Vad handlar personalisering och klientorientering om inom socialt arbete? Vad är personlig budget? Är det en serviceform? Varför har det kommit till Finland?

Podden gästas av specialforskaren och specialierade socialarbetaren Stina Sjöblom. I avsnittet diskuteras bl.a. personalbristen inom socialt arbete och den lagstiftning som styr socialt arbete samt dess kompetensutveckling. Dessutom behandlas ett nationellt projekt om personlig budgetering inom funktionshinderservicen. Poddens värd är Ulrika Krook, specialiserad jurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. (Avsnittet inspelat i mars 2022)

Other Episodes