#2: Behövs nytänk och samarbete i kommunerna inom barnrätten?

#2: Behövs nytänk och samarbete i kommunerna inom barnrätten?
Rättsvetenskapliga podden
#2: Behövs nytänk och samarbete i kommunerna inom barnrätten?

Jan 07 2022 | 00:39:42

/
Episode 2 January 07, 2022 00:39:42

Show Notes

Kommunerna och genomförandet av nationella barnstrategin. Hur kan kommunerna jobba mot att bli en barnvänligare kommun. Varför behövs samarbete för att uppfylla de skyldigheter som följer av barnrätten men också för att stöda varandra i arbetet med att förvekliga målsättningarna och de mera konkreta åtgärderna i nationella barnstrategin? Gäster: Jurist Annika Korpela och sakkunnig Minna Lindberg från Kommunförbundet. Värd: Ulrika Krook, barnrättsjurist och universitetslärare i rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Other Episodes